Kontakt Skjærgårdsmat 2020


UNIVERSITETET I SØRØST NORGE (USN)

Marthe Bottolfs

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving

Tel: +47 31 00 91 71
marthe.bottolfs@usn.no
www.usn.no