10.14.2020

Skagerrakkonferansen 29. oktober 2020

HYBRIDKONFERANSE
med mulighet til å følge konferansen DIGITALT eller fysisk i en HUB

Bli inspirert av nye bransjer og havets betydning, bli kjent med fremtidige næringsmulighetene i Skagerrak mellom Sverige og Norge og få det siste innen sjømattrenden; Scary seafood.

Du vil få møte dyktige foredragsholdere fra fagmiljøer, forskning, oppstartsbedrifter, investeringsselskaper og virkemiddelapparatet. Konferansen er et norsk-svensk samarbeid der vi setter Skagerraks muligheter i fokus.

Konferansen vil være høyaktuell for aktører som kan bidra til å realisere næringsutvikling basert på marine ressurser; bedrifter som representerer hele verdikjeden, investorer, fagmiljøer innen mat, hav og bærekraft, og nasjonale og regionale politikere.

Les mer HER

Påmelding gjøres HER