05.14.2021

Skagerrakkonferansen 28. oktober 2021

Bli inspirert av nye bransjer og havets betydning og bli kjent med fremtidige næringsmulighetene i Skagerrak mellom Sverige og Norge. I 2020 møttes vi for første gang til Skagerakkonferansen. 28. august 2021 er det klart for en ny utgave. 

Du vil få møte dyktige foredragsholdere fra fagmiljøer, forskning, oppstartsbedrifter, investeringsselskaper og virkemiddelapparatet. Konferansen er et norsk-svensk samarbeid der vi setter Skagerraks muligheter i fokus.

Konferansen vil være høyaktuell for aktører som kan bidra til å realisere næringsutvikling basert på marine ressurser; bedrifter som representerer hele verdikjeden, investorer, fagmiljøer innen mat, hav og bærekraft, og nasjonale og regionale politikere.

Hold av dato: 28. august 2021

Oppdatert informasjon HER