25/09/2023

Bærekraftig offentlig innkjøp av lokalmat

Velkommen til BOLO-seminaret på Holt Gård i Tønsberg den 17. oktober kl 10 til 15.

I BOLO-prosjektet (Bærekraftig offentlig innkjøp av lokalmat), i regi av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, har de utforsket hvordan ulike offentlige virksomheter og kunder håndterer sine matinnkjøp. Prosjektet er nå i avslutningsfasen og de ønsker å dele resultater med dere, samt diskutere mulige løsninger som man kan jobbe videre med.

I tråd med prosjektets formål arrangeres seminaret hos en lokalmatprodusent i Vestfold – Holt gård, som er et allsidig småbruk med melkeproduksjon, ulike husdyr, markedshage, eget meieri, gårdsutsalg, kafé og bryggerhus. Her får dere servert den berømte Holtbufféen med ulike smaker fra gården, inkludert kjøttretter, ost, egg, brød og grønnsaker. Kaffe og kanelboller fra gårdsbakeriet hører selvsagt også med.

Første del av seminaret er satt av til funn i prosjektet og presentasjoner fra noen deltakere. Etter det blir det diskusjon rundt de viktigste læringspunktene i prosjektet, for både å få deres perspektiv på dette og å vurdere mulige tiltak.

Initiativene, tiltakene og verktøyene (både innenfor mat og andre områder) som prosjektet har funnet, gir et godt utgangspunkt for å øke andel av lokalmat i offentlig sektor, men det kreves mer innsats for å finne effektive løsninger for å ta dem i bruk og dermed gjøre dem mer robuste og skalerbare. Det er dette vi vil gjerne ha deres synspunkter på under seminaret og som vi vil følge opp videre etter forprosjektet.

Arrangementet er gratis. Når det er sagt så vil vi minimere matsvinn så mye som mulig. Vi ber deg være rask til å melde avbud om noe uforutsett skulle skje.

For å registrere deg vennligst fyll ut påmeldingskjemaet innen 08. oktober 2023.