Skjærgårdsmat skal være en nasjonal arena for lokal mat og drikke og sunt kosthold.

Norge har forpliktet seg til FN`s bærekraftmål. Sentralt for å fremme et mer bærekraftig samfunn er matproduksjon og forbruker vaner. For å nå nasjonale mål om bærekraft er det nødvendig å stimulere og motivere lokale ressurser i hele Norge, der lokal mat dyrkes, produseres og spises. Det er her de daglige valgene tas og dermed her de nasjonale målsettingene om sunn og bærekraftig mat til alle blir virkeliggjort.

Regionens naturgitte og landbruksmessige fordeler gir Vestfold og Telemark en unik og spennende mulighet til å posisjonere seg innenfor bærekraftig reiselivmålsutvikling hvor mat og matkultur blir viktige faktorer. En spennende tanke er å se hvordan «Skjærgården som spydspiss» og Skjærgårdsmat kan påvirke reiselivsnæringen, og sysselsettingen på sikt.

Vestfold og Telemark har alle muligheter til å posisjonere seg som «Norges matfat». Vi ser det som avgjørende og viktig at flertallet av fylkets kommuner skal engasjere seg og ta eierskap til å sette lokalprodusert mat på agendaen – som den betydelige næringen den er i regionen vår.

Med utgangspunkt i Vestfold og Telemark vil Skjærgårdsmat vise hvordan internasjonale og nasjonale utfordringer kan løses gjennom lokale initiativ. Vi ønsker å bygge omdømmet til regionen generelt og som matregion/matfylke spesielt. Vi vil fremme lokale matprodusenter, knytte dette opp mot reiseliv, sunne matvaner, (spesielt rettet mot barn unge) og bærekraft –Temaer av global betydning og med nasjonal interesse.

Skjærgårdsmat er delt inn i tre ulike initiativ med sammenfallende interesser men med ulike mål;
1. Nasjonal Konferanse
2. Matopplevelser
3. Sunnere mat til barn og unge

Skjærgårdsmat skal på sikt med sitt arbeid bidra til økt omdømme og som resultat økt sysselsetting, tilflytting og turistbesøk i Vestfold og Telemark.

Vår visjon:
Skjærgårdsmat skal være en nasjonal arena for lokal mat og drikke og sunt kosthold.


Skjærgårdsmat AS er eid av Tønsberglivet AS (100%). Org.nr 993 020 923.

Daglig leder i Skjærgårdsmat er Cecilie Bækken Sørumshagen; cecilie@skjaergaardsmat.no /97 16 97 55