For å øke bevisstheten og kunnskapen om lokalprodusert mat tok Skjærgårdsmat i 2019 initiativet til Skolehager. Takket være økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Nøtterøt-Tønsberg og faglig støtte og spons fra Nelson Garden kunne Eik skole bli først ut, og i dag er det 29 deltagende skoler i Tønsberg og Færder.

 

En skolehage gir elevene førstehåndserfaring med dyrking av mat. De får en bedre forståelse av hvor maten kommer fra, prosessen med å dyrke den og betydningen av lokal matproduksjon. Barna blir mer bevisste på hva de spiser og får en større forståelse for sunne matvarer. Da kan man skape sunne matvaner tidlig i livet. Barna får kunnskap om næringsverdien til forskjellige matvarer og blir oppmuntret til å inkludere friske grønnsaker og frukt i kostholdet. 

Gjennom deltakelse i skolehager kan barna utvikle en glede for matlaging og dyrking. Det er også en felles erfaringsarena der elevene kan samarbeide og lære av hverandre. Skolehager gir alle elever, uavhengig av bakgrunn, muligheten til å delta i en felles aktivitet. Dette kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller ved å skape en inkluderende og felles plattform.


Samlet sett er skolehager en helhetlig tilnærming som går utover bare matproduksjon. De integrerer læring, sunn livsstil og sosialt samvær for å gi barn en bredere forståelse av matens rolle i deres liv.


Skjærgårdsmat tar et betydelig ansvar for å legge til rette for skolehager ved å ta seg av nødvendig utstyr og ressurser. Her er noen av tiltakene vi gjør:

 

Innkjøp av nødvendig utstyr

Tar ansvar for å skaffe alt nødvendig utstyr for skolehagen. Dette kan inkludere pallekasser, vanningsanlegg, drivhustak, jord, gjødsel, kompostbinger og andre nødvendige redskaper.

 

Samlet bestilling og utlevering

Organiserer og gjennomfører en samlet bestilling av alt utstyret som trengs for skolehagen. De sørger for at alt utstyr blir riktig bestilt og deretter distribuert til de aktuelle skolene.

 

Ansvar for frø og planter

I tillegg til infrastrukturen sørger Skjærgårdsmat for å skaffe frø og planter som trengs for å starte skolehagen. Dette sikrer at skolene har de nødvendige biologiske ressursene for å komme i gang.

 

Utlevering av utstyr

Skjærgårdsmat står for selve utleveringsprosessen, slik at skolene får det de trenger til rett tid. Dette bidrar til en smidig oppstart av skolehageprosjektet. Vi letter byrden for skolene ved å koordinere innkjøpene, sikre at alt er klart for bruk, og dermed gjøre det enklere for skolene å bruke og nyte godt av skolehagene.

 

Noen ord fra lærerne

Lærerne har trukket skolehagene inn i forskjellige fag og de har blitt et element i en bredere undervisning. Lærerne har trukket dette godt inn i Fagfornyelsen.(Ramnes)

 

Skolehagen har vært en ny aktivitet – både artig og lærerik  (Træleborg)


Samarbeid, takle motgang når noen roter i kassene eller demonterer vanningsanlegg. Glede og undring over hvordan ting ser ut og smaker. (Lindhøy)

 

Barna og de voksnehar vært begeistret for å kunne jobbe med dette og det skaper engasjement og glade barn og  voksne på jobb.(Ramnes)

 

Det beste med prosjektet er å oppleve en del av barnas engasjement og mestring. Vi har hatt mange morsomme og lærerike samtaler rundt skolehagen. (Vear)

 

Hele prosjektet har virket samlende på hele barnetrinnet. Til og med pedagogene har kommet med ønsker om de kan samarbeide med oss til neste år. (Byskogen)