Sunnere mat til barn og unge

Sunnere og mer bærekraftig mat til barn og unge – kjører dels gjennom løpende eksisterende prosjekter, samt nye prosjekt initiert og prosjekter av Skjærgårdsmat

Voksne i dag har en økende interesse og fokus på opphav, bærekraft, dyrevelferd, sporing, og produksjonsmetoder. Det utvikles stadig nye merkeordninger på storkjøkken og dagligvarehandelen med hensikt om å opplyse oss som legfolk. På tross av dette er det generelt liten kunnskap, spesielt hos barn og unge, om hvor og hvordan råvarene vi spiser dyrkes frem og hvilke råvarer som er tilgjengelig i hvilken sesong og hva det er som gir den gode smaken.

Med dette som bakteppe, ønsker vi å starte med barna, det er de som er morgendagens forbrukere, og de skal forvalte jorda. Vi må legge til rette og sørge for på klimautfordringene vi står foran går i riktig retning, slik at de kan overta, forvalte og utvikle de fantastiske matressursene vi har.

Vi ønsker å ta tak i dette også gjennom økt fokus og kunnskap om maten som serveres i barnehage og skole, slik at dagens oppvoksende generasjon får et forhold til hvor maten kommer fra og bidra til økt matglede og sunnere matvalg.