Sunnere mat til barn og unge

Sunnere og mer bærekraftig mat til barn og unge – drives dels gjennom løpende eksisterende prosjekter, samt nye prosjekt initiert og iverksatt av Skjærgårdsmat

Voksne forbrukere i dag har en økende interesse og fokus på opphav, bærekraft, dyrevelferd, sporing, og produksjonsmetoder. Det utvikles stadig nye merkeordninger på storkjøkken og dagligvarehandelen med hensikt om å opplyse oss som forbrukere. På tross av dette er det generelt liten kunnskap, spesielt hos barn og unge, om hvor og hvordan råvarene vi spiser dyrkes frem og hvilke sesonger norske råvarer er tilgjengelig i og hva det er som gir den gode smaken (jordsmonn).

Med dette som bakteppe, ønsker vi å starte med barna, det er de som er morgendagens forbrukere og skal forvalte moder jord. Vi må legge til rette og sørge for at klimautfordringene vi står foran går i riktig retning, slik at våre barn kan overta, forvalte og utvikle de fantastiske matressursene vi har.

Vi ønsker å ta tak i dette også gjennom økt fokus og kunnskap om maten som serveres i barnehager og SFO, slik at dagens oppvoksende generasjon får et forhold til hvor maten kommer fra og hvilken næring og helsemessige fordeler den har for oss.

Generelt vet vi fra kartlegginger gjennomført av Helsedirektoratet at det er behov for mer kunnskap om mat og måltid i barnehager og SFO. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/tall-og-undersokelser-om-ernering Kartlegging fra 2013 viste at ledelse og ansatte ønsker mer kompetanse og at det faktiske mattilbudet kan bli langt bedre med hensyn på spesielt frukt, grønnsaker, fisk og grove korn produkter.