14/04/2020

Matfesten avlyses, men aktiviteten øker

Matfesten avlyses, men Skjærgårdsmat-prosjektet trapper opp arbeidet gjennom andre tiltak for å fremme lokalmat i vår region.

-Verdiene og målsettingen til Skjærgårdsmat AS om å synliggjøre vår unike matregion er viktigere enn noensinne, så selv om vi ikke kan samle store folkemengder skal vi finne andre måter å lage matfest for Tønsberg-regionen, sier daglig leder i Skjærgårdsmat AS, Bente Bugge-Erlingsen.

Skjærgårdsmat ble arrangeret for første gang i august 2019 i Tønsberg sentrum. Interessen for god og sunn lokalprodusert mat viste seg å være enorm fra første stund. Ca 15.000 personer besøkte matfesten på brygga og nær 1500 personer deltok på ulike konferanser om matglede, helse og bærekraft.

-Ambisjonene for 2020 har hele tiden vært økt besøk på matfesten, mange flere lokale matprodusenter som får vist seg fram og et bredere konferansetilbud innenfor de samme temaene, forklarer Bugge-Erlingsen.

Planleggingen har kommet langt og Skjærgårdsmat ville også i 2020 blitt et av flere vellykkede arrangementer i Tønsberg. Interessen for kortreist og sunn mat er på vei til å etablere seg hos stadig flere, samtidig som vi virkelig begynner å få øynene opp for alle de flotte matprodusentene vi har rett utenfor kjøkkendøra.

-Nå har situasjonen utviklet seg slik at det ikke vil være mulig eller forsvarlig å arrangere matfest i august hvor 25.000 personer samles på et relativt lite område. Derfor har vi dessverre sett oss nødt til å avlyse matfestdelen av Skjærgårdsmat i 2020.  Dette beklager vi selvsagt på det sterkeste, sier Bugge-Erlingsen.

Hun legger ikke skjul på at selve Matfesten trolig er den av alle aktivitetene i Skjærgårdsmat som bringer det viktige budskapet om mat, helse og bærekraft ut til flest personer.

-Vi jobber nå derfor med å utvikle Skjærgårdsmatuka med mange små arrangementer som igjen skal tilgjengeliggjøres for et bredt publikum, forklarer hun.

Ikke bare skal Skjærgårdsmat bringe kunnskap og stolthet til folket. Prosjektet har også et mål om at lokalmat og vår region skal være sentral når temaene er på agendaen i Norge, enten det gjelder varesortimentet i dagligvarehyllene, prioriteringer i landbruket eller diskusjoner på Stortingen. Bugge-Erlingsen mener at arbeidet med prosjektet Skjærgårdsmat er viktigere enn noensinne.

– Vi ser at verden rundt oss endrer seg. Lokal sysselsetting og kortreist mat er bare et av flere områder som vi tror vil få stadig større oppmerksomhet og derfor også endre hvordan vi spiser og hvordan vi handler.

I tillegg til at det tenkes annerledes, tenker også prosjektet stadig større. Det planlegges en utvidelse av konferanseprogrammet fra i fjor med en egen havkonferanse.

-Vi håper å kunne gjennomføre en konferanse i oktober, med et internasjonalt fokus. Dette jobber vi med i samarbeid med flere sentrale aktører. I tillegg har vi startet opp et spennende samarbeid med Universitet i SørØst Norge rundt hovedkonferansen som vi også håper å få gjennomført i løpet av høsten, forklarer hun.

Fokuset om å engasjere unge mennesker fortsetter for fult, og utvides stadig. Blant annet er det snart satt ut mat/dyrkningskasser til skolehageprosjekt på 15 skoler i Færder og Tønsberg. Et prosjekt med barn og bier blir sentralt, og utredningen av Geitmyra Matkultursenter og plassering i Tønsberg er snart ferdigstilt

-Vi har så mye positivt å vise frem, og så mye viktig å bidra til kjennskap om. Så nå skal vi rette oppmerksomheten mot alt det viktige Skjærgårdsmat kan bidra til i denne tiden, og hvordan vi kan spille en viktig rolle med å fremme matglede, helse og bærekraft, og fortsette å peke på hvordan globale utfordringer kan løses gjennom lokale initiativ, avslutter Bugge-Erlingsen.