Nasjonal konferanse

Ambisjonen med dette delprosjektet er å skape og opprettholde engasjement og debatt om mat, folkehelse og bærekraft. Vi ønsker å fremme viktigheten av å sammen bidra til å skape fremtidens forbruker gjennom å satse på dagens barn og unge som målgruppe. Videre er det en målsetting at budskapet «god og sunn mat til folk flest» er gjennomgående for fagseminaret og øvrig arrangement og ikke forblir et tema som kun debatteres i eliten.  Dette opplever vi er en betydelig mangel i dagens debatter knyttet til mat og bærekraft. 

Hvorfor komme på konferansen?
Vi ønsker å etablere Vestfold og Telemark som et foregangsfylke på hvordan lokale ressurser kan bidra til å løse nasjonale utfordringer. Sammen vil vi kunne bidra til endring i matvaner og økt matglede hos barn og unge og dermed skape fremtidens forbruker. I tillegg til fullspekket program, vil dette også være en arena for gode diskusjoner og nettverksbygging.

Hele konferansen skal omhandle matglede, men vi må også legge til grunn den kunnskapen som foreligger og forholde oss til retningslinjer for sunt kosthold. I tillegg til fullspekket program med gode foredragsholdere, vil dette også være en arena for diskusjoner og nettverksbygging.

Skjærgårdsmatkonferansen skal også være forbrukerorientert. Det vil bli debatter, foredrag og diskusjoner rundt viktige tema; mat, bærekraft og helse. Om hvordan vi kan «nudge» forbrukeren (påvirke forbrukeratferd/dytte forbruker i riktig retning) til å velge sunnere alternativ og hva matvarekjedene kan bidra med for å få dette til. Samt hvordan skape fremtidens forbruker gjennom kunnskap og forebygging. Hvordan redusere matsvinn og dra nytte av hverandre på tvers av bransjene osv. Tema er stort og derfor engasjerer vi fagmiljø, næring, bønder, beslutningstakere, produsenter og forbrukere til å diskutere maten vi spiser.

Skjærgårdsmatkonferansen vil vi ha en rekke seminarer og debatter som underbygger dette – både for spesielt inviterte, men også for folk flest. Dette kombineres med sunn lokalmat satt ut i praksis i området rundt debattarenaen.

Faglig innhold vil sikres gjennom ulike samarbeidspartnere. Det er en målsetting at både fagmiljøene og næringslivet skal få fremme sine perspektiv og innsatsområder. Videre vil det gjennom hele konferansen skapes ulike arenaer for diskusjoner og på selve konferansen vil det holdes debatt fra scenen.

Samle politikere, næring og fagmiljø til samme forum for å få gode diskusjoner og debatter som igjen kan hjelpe forbrukeren til å velge bærekraftig, sunnere og mer kortreist mat.