05/07/2021

Mat og drikke på dagsorden

Alle har gode ønsker for verdikjeden for mat og drikke, men hva skal til for å lykkes sammen, og hvordan kan vi øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen og få flere arbeidsplasser? Det er temaet når politikerne inviteres til dialog og debatter under Skjærgårdsmatuka torsdag 27. august. 

Arrangementet om kompetanse og verdiskaping i regi av NHO Vestfold og Telemark er et samarbeid med NHO Mat og drikke og Ungt Entreprenørskap i forbindelse med Skjærgårdsmatuka.

Alle som ønsker det er velkommen til å delta. Arrangementet er tredelt, og det er mulig å velge deltakelse på en, to eller alle tre deler av arrangementet, dette velges ved påmelding.

  • 15.00 – 17.00: Panel og næringspolitisk dialog mellom politikere og bedriftsledere. Petter Haas Brubakk, Gunnar Bakke og Ingunn Jordheim deltar fra NHO Mat og drikke
  • 17.30 – 19.00: Aktivt møte med fokus på strategier for jobbskaping og entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap og ungdomsbedrifter deltar for å dele historier om sine produkter fra jord til bord
  • 19.30 – 21.00: Middag med lokale råvarer på Hotell Klubben sammen med deltakere, bedriftsledere og andre som følger Skjærgårdsmatuka.(Medfører kostnad).

Vi har satt en grense på 100 deltagere, men antall vil være avhengig av smittevernreglene i september. Om situasjonen krever det vil arrangementet gjennomføres digitalt.

PÅMELDING