15/05/2023

Matregion Vestfold og Telemark

Det arbeides nå for å etablere en overbryggende organisasjon for regional mat, Matregion Vestfold og Telemark. Bak initiativet står det offentlige med Fylkeskommunen og Statsforvalter i spissen, i samarbeid med landbruks- og reiselivsnæringen.

Man ønsker å få på plass en regional matsatsing som skal arbeide aktivt med tiltak for å styrke samhandling og verdiskaping hos de forskjellige aktørene innenfor matsektoren, som landbruk/produsenter, fiskeri/foredling og reiselivsaktører som blant annet serveringsbedrifter, matarrangement, varehandel, kompetanse og utdanning. Det overordnede målet for matsatsingen er å sikre matproduksjon for framtida, sikre trygg og sunn mat, ivareta matkultur og gi gode måltidsopplevelser.

For at satsingen skal gjenspeile verdikjedens behov har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge de ulike aktørenes ønsker og behov. Svarene er nå kommet inn og skal bearbeides før satsningen lanseres.