25/01/2024

Samling: Holt gård som kompetansesenter for småskala grønt

Det er et økende behov for produksjon av mat. Selvforsyningsgraden i Norge er under 50 % og det gjør oss sårbare i en urolig verden med store klimatiske utfordringer. Norge har kun 3 % dyrkbar jord og den beste jorda ligger der det også er stor interesse for omdisponering til andre formål enn landbruk. Vi har blitt mer bevisste på verdien av å produsere mat, og det er et stort behov for å lære å dyrke.

Vi trenger en møteplass der vi kan bygge kompetanse og inspirere flere til å dyrke og spise lokalt. Holt Gård har verdiene, menneskene og mulighetene. Vi trenger innspill fra dere på hvordan gårdens ressurser kan være til nytte for hele lokalsamfunnet.

Program

08:45 Kaffe og innsjekk
09:00 Introduksjon av pågående prosjekt v/Kari Mette Holm og Kristine Aronsen. Roar Lefsaker forteller litt om gården og deres visjon.
09:30 Innlegg v/Anders Nordrum
10:30 Benstrekk
10:45 Innlegg v/Marianne Leisner
11:30 – 12:15 Lunsj
12:15 – 12:45 Innspill fra salen
12:45 Oppsummering
13:00 Vel hjem

Vi håper å se så mange som mulig!
Hilsen Kristine, Kari Mette og Roar

Dato:

8. februar

Sted:

Holt Gård, Grøumveien 229

Påmelding:

kristine.aron@gmail.com

Påmeldingsfrist:

5. februar