14/05/2021

Skagerrakkonferansen 3-4 mai 2022

Bli inspirert av nye bransjer og havets betydning og bli kjent med fremtidige næringsmulighetene i Skagerrak mellom Sverige og Norge. I 2020 møttes vi for første gang til Skagerakkonferansen. 3-4 mai 2022 er det klart for en ny utgave – i Strømstad, Sverige.

Du vil få møte dyktige foredragsholdere fra fagmiljøer, forskning, oppstartsbedrifter, investeringsselskaper og virkemiddelapparatet. Konferansen er et norsk-svensk samarbeid der vi setter Skagerraks muligheter i fokus.

Konferansen vil være høyaktuell for aktører som kan bidra til å realisere næringsutvikling basert på marine ressurser; bedrifter som representerer hele verdikjeden, investorer, fagmiljøer innen mat, hav og bærekraft, og nasjonale og regionale politikere.

Påmelding og oppdatert informasjon finner du HER