28/08/2023

Skagerrakkonferansen 2023

Konferanse for bærekraftig næringsutvikling av marine ressurser

FREDRIKSTAD, 18. – 19. OKTOBER 2023

Skagerrakkonferensen samler hele verdikjeden som er tilknyttet holdbar ressursbruk og forvalting av vårt felles havområde Skagerrak. Konferansen vil også ha en utstilling der matprodusenter og andre aktører presenterer sine produkter.

Konferansen samler et nytenkende norsk og svensk næringsliv som løfter frem gamle og nye produkter og nye bruksområder for havets råvarer. Her finner vi alt fra muslinger, østers og sjøpung til mat og andre produkter av råvarer fra havet.

Konferansen fokuserer også på innovasjon og entreprenørskap. Vi presenterer en rekke nye løsninger innenfor både produksjon og teknikk, ny anvendelse av råvarer og løsninger for vern og økologisk forbedring.Det pågår mye viktig forskning og utviklingsarbeid rundt temaet Skagerrak som et produktivt hav. Viktige nyheter og forskjellige perspektiver herfra kommer til å løftes frem. Skagerakkonferansen samler også politikere og myndighetsrepresentanter fra både Norge og Sverige.

Velkommen til inspirerende dager i Fredrikstad!

Les mer om Skagerrakkonferansen.