19/05/2023

Skagerrakkonferansen 2023

Sett av datoen 18-19 oktober i kalenderen. Da avholdes Skagerrakkonferansen i Fredrikstad – en konferanse som samler hele verdikjeden som er knyttet til holdbar ressursbruk og -forvaltning av vårt felles havområde Skagerrak.

Det pågår mye viktig forskning og utviklingsarbeid i Skagerrak som et produktivt hav, og viktige nyheter og forskjellige perspektiver kommer til å føres opp på agendaen. Konferansen samler også politikere og representatnter fra forskjellige myndigheter fra både Norge og Sverige.

Konferansen vil også inneholde en utstilling der lokale produsenter og andre aktører presenterer produktene sine.

Program og registrering kommer snart.

Velkommen til inspirerende dager i Fredrikstad!