21/06/2023

Statusoppdatering: Matregion Vestfold og Telemark

I løpet av våren har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegge behov og ideer for en satsing på matregionen Vestfold og Telemark. Nå har svarene kommet inn, og prosjektleder Kristin Prøven fra Mimir har presentert en statusoppdatering for Matregion Vestfold og Telemark i et webinar.

I opptaket fra webinaret får vi klarlagt

  • Status på arbeidet med «Matregion Vestfold og Telemark»-satsningen.
  • Hvilke indikasjoner ga spørreundersøkelsen
  • Hvor går veien videre?

Link til webinar.

Link til presentasjon som pdf.