22/06/2020

Ungdommene var helt på jordet

Ungdommene fikk prøve seg som bonde og kokk da Restaurantfag ved Greveskogen videregående skole og produsent Bjerntnæs og Hoel inviterte til gards. Målet er å øke interessen og forståelsen for matens opprinnelse og hvordan den dyrkes. Gjett om de koste seg. Takk for maten!